Kirjaudu sisään

Rekisteröidy

Pyydä uusi salasana

Kaverivahtipalvelun ehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Musti ja Mirri Oy:n tarjoaman Kaverivahti-palvelualustan käyttöön. Kaverivahti-palvelu (jäljempänä Palvelu) on Mustin ja Mirrin tarjoama tekninen alusta, jossa lemmikin omistajat ja lemmikin hoitajat (jäljempänä Käyttäjät) voivat sopia lemmikin hoidosta. Palvelu toimii osoitteessa kaverivahti.mustijamirri.fi.

Kaverivahti-palvelu tarjotaan asiakasetuna Mustin ja Mirrin kanta-asiakkaiden käyttöön.

1. Palvelun käyttöönotto

 • Jos lemmikinomistaja tai lemmikinhoitaja ei ole vielä Mustin ja Mirrin kanta-asiakas ja rekisteröityy Kaverivahti-palveluun, hänestä tulee samalla myös Mustin ja Mirrin kanta-asiakas, kun hän hyväksyy rekisteröityessään Kanta-asiakkuuden ehdot (https://www.mustijamirri.fi/kaveri/kanta-asiakasehdot).
 • Mustin ja Mirrin kanta-asiakas voi kirjautua Kaverivahti-palveluun omilla kanta-asiakastunnuksillaan. Palvelun käyttöönotto edellyttää näiden ehtojen hyväksymisen ensimmäisen varauksen yhteydessä. Kaverivahti-palvelun tunnukset toimivat jatkossa myös Mustin ja Mirrin kanta-asiakaskirjautumisessa.
 • Lemmikin hoitaja voi rekisteröityä palvelun Käyttäjäksi, jos on täyttänyt 18 vuotta. Lemmikin hoitaja antaa rekisteröintilomakkeessa pyydetyt henkilötiedot (etu- ja sukunimi, sähköposti, palvelun salasana) ja vastaa jatkossa oman esittelysivunsa ajantasaisuudesta. Musti ja Mirri ei validoi lemmikin hoitajien pätevyyttä, vaan lemmikin omistajan tulee itse varmistua lemmikin hoitajan sopivuudesta lemmikkinsä hoitajaksi.
 • Kaverivahti-palvelun Käyttäjä on vastuussa omien tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Musti ja Mirri ei vastaa Käyttäjien rekisteröitymistietojen ja profiilitiedoissa olevien tietojen oikeellisuudesta.

2. Palvelun käyttö

 • Sopimus lemmikin hoidosta tehdään Kaverivahti-palvelun Käyttäjien eli lemmikin omistajan ja lemmikin hoitajan kesken. Musti ja Mirri tarjoaa ainoastaan teknisen alustan.
 • Jokaisella lemmikin hoitajalla on oma sivu, jonne lemmikin hoitaja on täyttänyt tietonsa, kokemuksensa lemmikin hoidosta, tarjoamansa palvelut ja hinnoitellut palvelunsa itse. Palvelun käyttäjien antamat arvostelut näkyvät lemmikin hoitajan profiilissa.
 • Lemmikin omistaja etsii palvelusta sopivan lemmikin hoitajan ja laittaa tälle Palvelun kautta viestin. Lemmikin hoitaja vahvistaa varauksen Palvelun kautta. Musti ja Mirri suosittelee, että lemmikin hoitaja ja omistaja tapaavat ennen ensimmäistä hoitokertaa.
 • Palvelun käyttäjät eli lemmikin omistaja ja hoitaja sopivat keskenään palkanmaksun. Musti ja Mirri suosittelee palkkaus.fi-palvelun käyttöä, jotta lainmukaiset työnantajavelvoitteet tulevat hoidettua.
 • Lemmikin hoidon jälkeen lemmikin omistajaa pyydetään arvioimaan lemmikin hoitaja Kaverivahti-palvelussa.
 • Käyttäjällä on oikeus käyttää Kaverivahti-palvelua näiden Ehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Mustilla ja Mirrillä on oikeus kieltää käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden tai lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.

3. Käyttäjän Palveluun tuottama sisältö

 • Käyttäjä sitoutuu olemaan tuottamatta ja välittämättä Palveluun mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaa kolmansien oikeuksia tai mainostaa oikeudettomasti ja ilman Mustin ja Mirrin etukäteistä suostumusta kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita.
 • Käyttäjä vastaa Palveluun tuottamastaan tai välittämästään sisällöstä ja myöntää siihen Mustille ja Mirrille näissä Ehdoissa tarkoitetun käyttöoikeuden. Tarvittaessa käyttäjän tulee hankkia oikeudenhaltijan (esimerkiksi valokuvaajan ja/tai valokuvan kohteen) lupa ennen sisällön välittämistä Palveluun.
 • Käyttäjä myöntää Mustille ja Mirrille oikeuden korvauksetta julkaista ja käyttää Käyttäjän tuottamaa sisältöä siihen tarkoitukseen, mihin se on kerätty.
 • Musti ja Mirri ei tarkasta etukäteen Käyttäjän Palveluun tuottamaa ja välittämää sisältöä eikä siten ole siitä miltään osin vastuussa. Mustilla ja Mirrillä on oikeus ilman velvollisuutta ilmoittaa Käyttäjälle milloin tahansa etu- tai jälkikäteen oikeus poistaa Käyttäjän Palveluun välittämä sisältö, jonka Musti ja Mirri harkintansa perusteella katsoo olevan näiden Ehtojen vastainen tai muutoin Mustille ja Mirrille tai kolmansille osapuolille haitallinen tai vahingollinen, tai muuttaa sisältöä harkintansa perusteella, esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjaamiseksi. Kuka tahansa voi ottamalla yhteyttä Mustiin ja Mirriin pyytää Palveluun välitettyä sisältöä poistettavaksi. Musti ja Mirri päättää tällaisen pyynnön noudattamisesta.

4. Vastuu ja vastuunrajoitukset

 • Palvelun Käyttäjät ymmärtävät hyväksyessään nämä ehdot, että sopimus lemmikin hoidosta tehdään lemmikin omistajan ja lemmikin hoitajan välillä. Musti ja Mirri ei vastaa lemmikin hoitajan tarjoamista lemmikinhoitopalveluista.
 • Lemmikin omistaja on velvollinen tutustumaan etukäteen lemmikin hoitajaan arvioidakseen hoitajan sopivuuden lemmikkinsä hoitajaksi. Lemmikin omistaja on velvollinen korvaamaan lemmikin hoitajalle mahdolliset vahingot kuten koti-irtaimiston tuhoaminen.
 • Lemmikin hoitaja on velvollinen hoitamaan lemmikkiä parhaan kykynsä mukaan. Mahdollisessa vahinkotilanteessa (esimerkiksi lemmikin sairastuessa, loukkaantuessa tai karatessa) lemmikin hoitaja vastaa täysin vahingon mahdollisesta korvaamisesta lemmikin omistajalle. Musti ja Mirri suosittelee riittävän vastuuvakuutuksen ottamista tällaisten tilanteiden varalle.
 • Musti ja Mirri pyrkii pitämään Palvelun Käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikeudettomasti ja häiriöittä. Musti ja Mirri ei vastaa Palvelun sisällön tai Palvelussa välitettävien tietojen luotettavuudesta, oikeellisuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista taikka käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Musti ja Mirri ei voi myöskään taata Palvelun tai sen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa eikä siten vastaa siitä.
 • Musti ja Mirri ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista, ellei soveltuvasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu
 • Musti ja Mirri voi milloin tahansa lopettaa Kaverivahti-palvelun ilmoittamalla siitä käyttäjille Palveluun rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Mustilla ja Mirrillä ei Palvelun loppuessa ole mitään korvausvelvollisuutta Käyttäjille. Mahdollinen Käyttäjien palveluun luoma sisältö voidaan palvelun loppuessa tuhota.

5. Asiakasviestintä ja henkilötietojen käsittely

 • Musti ja Mirri voi lähettää Käyttäjille Palveluun liittyvää asiakasviestintää sähköisesti. Musti ja Mirri käsittelee Kaverivahti-palvelun Käyttäjän henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tiedot henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän oikeuksista on tietosuojaselosteessa (https://www.mustijamirri.fi/rekisteriseloste).
Varaa aika nyt!

Varaa aika nyt!